Ota meihin yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Secrow Oy
Pitkäjärventie 97
02730 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rauno Varis
info@secrow.fi
Puhelin 0400441487

Rekisterin nimi

Secrow Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi omille asiakkaille
Analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot.

Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Secrow Oy käyttää sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, jonka kanssa on sovittu tietosuojaan liittyvistä asioista. Tiedotteen tilaaja on erikseen antanut suostumuksen ja vahvistanut sähköpostiosoitteen kyseiseen sähköpostilistaan littyessään halutessaan kuulla uutisia tai vastaanottaa markkinointiin liittyviä viestejä liittyen Oidom-palveluun. Kaikkia asiakkaitamme ei siis lisätä Mailchimpin tarjoamaan sähköpostilistaan vaan vain erikseen siihen liittyneet tilaajat. MailChimp-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelinsalissa. Fyysinen pääsy palvelinsaliin, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. 

Henkilötietoja käsittelevät vain Secrow Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Secrow Oy:n palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan ja mobiili -tunnistautumisen avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus kirjautuneena verkkopalvelussa. Uutiskirjeen voi perua myös suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.