Ota meihin yhteyttä

Ohjeet aina käytettävissä

Voisivatko ohjeenne olla vieläkin paremmin ja kohdennetusti käyttäjäryhmittäin  saatavilla kaikista laitteista yhdellä ikonin painalluksella?

Notecrow – yhden ikonin painalluksella kaikki ajantasainen tieto käytettävissä!

Notecrow kokoaa yhteen niin turvallisuusohjeet, kuin muutkin kokonaisuuteen liittyvät ohjeet! Turvallisuusohjeistus on monissa ratkaisuissa ytimenä, mutta helppokäyttöiset ohjeet/oppaat voidaan vastaavasti toteuttaa muihinkin tarpeisiin.

Olemme Secrow Oy:ssä vakuuttuneita siitä, että avain kaikenlaisen toiminnan kehittymiseen ja laajaan käyttöön on käytettävyys. Jo heti toimintamme alussa päätimme keskittyä kehittämään käytännön ratkaisuja ohjeistusten kohdentamiseen käyttäjän kannalta helposti saavutettavaksi.

Secrow Oy kehitti ratkaisuksi nykyaikaisen mobiilin taskuoppaan Notecrown, joka toimii kaikissa laitteissa ja on siten aina mukana. Yhdellä ikonin painalluksella ajantasainen tieto heti käytössä.

Miksi Notecrow ?

Yksi ikuinen haaste kaikenlaisessa toiminnassa on viestintä ja sen kohdentaminen.
Tähän liittyy myös ohjeistusten välittäminen ja niiden saavutettavuus tarvittaessa.

Tekninen kehitys on tuonut runsaasti välineitä saattaa ohjeet mapeista kaikkien käytettäväksi tietoverkoissa. Ohjeita luodaan hallinnonaloittain ja välitetään käytettäväksi erilaisista arkistoista: intranet, extranet, sharepoint, TEAMS, email, infonäytöt, ilmoitustaulut jne. Tämä on voinut luoda hallinnollisen harhakäsityksen siitä että, kun ohjeet on olemassa verkossa, ne olisivat siten myös heti kaikkien tiedossa ja käytössä.

Käyttäjän näkökulmasta katsottuna asia on usein toisin.
Mistä tiedän mitä ohjeita minun tulisi tietää? Mistä ne löytää? Kenelle tai mihin tiloihin/toimintoihin ne on tarkoitettu? Ovatko ne käytettävissä mobiilisti? Johdon näkökulmasta katsottuna olisi tärkeä tietää, että jokaisella olisi aina käytettävissä tehtäviinsä nähden oikeat yhdenmukaiset ohjeet ja että johto voi niiden olemassaolon varmistaa.

Notecrow-palvelun käyttäjiä ovat:

Mobiiliohjeitus kokonaispalveluna – toimii kaikissa laitteissa ja on aina mukana!

Notecrow on organisaation sisäiseen tiedon tarpeeseen suunniteltu helppo ja tehokas ratkaisu. Se on nykyaikainen mobiilisti toimiva taskuopas: yhdellä ikonin painalluksella on kaikki ajantasainen tieto heti käytössä.

Varaa Notecrow esittely

Varaa Notecrow esittely verkkotapaamisena. Notecrow on käytössä monenlaisissa kohteissa ja voi tuoda helpon ratkaisun juuri teidän ohjeistustarpeisiinne.

Siksi Notecrow!

Kun haluat päästä seuraavalle tasolle tiedon jalkauttamisessa ja varmistua, että kaikilla on aina oikeat tarpeelliset päivitetyt ohjeet käytettävissä parilla painalluksella.

Notecrow.lla ohjeistus on aina ajan tasalla.

Toimii kaikissa älypuhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa yhdenmukaisesti monipuolisin ominaisuuksin. Käyttöön helposti konaispalveluna ilman investointeja ja ICT hallinnollisia toimenpiteitä.

Notecrow:lla kaikki tarpeelliset ilmoitus- ja takastuslomakkeet on aina käytössä parilla painalluksella ja lähetettävissä heti paikan päältä.

Notecrow soveltuu käytettäväksi useissa käyttökohteissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa- ja oppilaitoksissa, sairaaloissa, kauppakeskuksissa, toimistorakennuksissa, tapahtumissa, jne...

Notecrow videoesittely

Notecrow kuvina

Notecrow sopii moniin erilaisiin ohjeistustarpeisiin.