Palvelut

 

SecurityManager as a Service, turvallisuuspäällikköpalvelu toteuttaa ja ylläpitää asiakasyrityksen turvatoimintoja palvelumuotoisesti joko kokoaikaisesti tai vaikkapa päivän viikossa.

Yrityksille, joilla ei ole tarvetta rekrytoida kokopäiväistä turvallisuuspäällikköä tai jos oman toimen ohella tehtävä turvatoiminta vaatii liikaa perehtymistä ilman aiempaa kokemusta. Secrow Oy turvapäällikköpalvelu on joustava tapa saada yritysturvallisuuskokemusta käyttöön, juuri sopivasti tarpeen mukaan.

Apua ja vahvaa kokemusta

Meiltä saatte apua, kun haluatte selvittää turvallisuusjärjestelyjenne nykytilanteen ja mahdollisuudet sen parantamiseksi.

Tiedämme, että yritysnäkökulmasta turvallisuus on toisenlaista kuin yksittäisten myyjien – Secrow:lla on vahva kokemus yritysturvallisuuden järjestämisestä.

 

SecurityConsultant as a Service, turvakonsultointipalvelu käytettävissänne turvallisuushankkeissanne rakennuksen luonnossuunnitteluvaiheesta ja jatkuen aina käyttäjien, henkilöstön koulutukseen ja kaikkeen siltä väliltä.

Yrityksen turvallisuusjohdolle, joka haluaa turvakokemusta avukseen uudis- tai saneeraushankkeissa, turvajärjestelyjen uudistamisessa, nykytilanteen arvioinnissa, sparrausta turvallisuusstrategian päivityksessä, turvallisuusjärjestelmien nykyaikaistamisessa.

 Turvallisuuskonsultointi:

  • Nykytilanteen arviointi
  • Toimenpide-ehdotukset
  • Hankesuunnittelu
  • Asennusten valvonta
  • Käyttöönotto
  • Turvallisuusohjeistus
  • Turvallisuuskoulutus

 

 

 logo_secrow

 

 

 

Respavalvomo_12042010121

Turvallisuus tukemaan liiketoimintaa

Matkustusturvallisuus on hyvin tärkeää monelle yritykselle, joilla on kansainvälistä liiketoimintaa. Autamme asiakkaan tarpeen mukaan, alkuvalmisteluista aina yritysjohdon matkaturvaan.

Turvallisuuspalveluiden hankinnassa ja järjestelyissä on monia asioita, joilla on vaikutusta palvelun toimivuuteen, kustannustehokkuuteen ja yrityksen liiketoiminnan tukemiseen. Me huomiomme nämä.

Turvallisuustekniikalla tehostetaan turvallisuustoimintaa ja nykyaikaistamalla se saadaan myös linkitettyä mukaan tuottamaan tulosta, sekä ohjaaman resurssien käyttöä. 

Yhteistyö yrityksen ICT- osaajien kanssa tuo tulosta.

 

Turvallinen talo rakennetaan yhteistyöllä

Toimitilojen turvallisuus toimii parhaiten, kun se on suunniteltu yhdessä muiden kiinteistö-palvelutoimintojen kanssa heti hankesuunnittelun alusta lähtien. Lähtötavoitteena on tilojen käytettävyys ja toiminallisuus, johon turvallisuus on liitetty lähes huomaamattomasti.

Yhteistyöllä arkkitehdin kanssa jo luonnossuunnitteluvaiheessa saadaan määriteltyä tilojen sisäiset toiminnat ja niihin liittyvät kulkureitit selkeästi siten, että tilojen turvallinen käyttö on joustavaa ja helppoa. Tällä saavutetaan säästöä rakennusvaiheen investoinneissa ja myöhemmin käyttökuluissa.

 Speedlane_12042010114